Bestuur

Het huidige bestuur heeft zich in november 2018 als volgt geconstitueerd:

President
Eduard Jansen | Rotterdamse Studenten Rugby Club
president@studenten-rugby.nl

Secretaris
Aïsha Demba | Nijmeegse Studenten Rugby Vereniging Obelix
secretaris@studenten-rugby.nl

Penningmeester
Jan Strikwerda | Utrechtse Studenten Rugby Sociëteit
penningmeester@studenten-rugby.nl

Wedstrijdsecretaris
Daniël Rodenburg | Rotterdamse Studenten Rugby Club
wedstrijdsecretaris@studenten-rugby.nl

Nederlandse Studenten Rugby Bond

Bestuur@studenten-rugby.nl

NL29BUNQ2291194348

KVK 54654734